055 6129325

Zobacz inne numery telefonów

FAQ

Reseller >   Jak stworzyć konto WWW dla Klienta?
Przed stworzeniem konta WWW zalecamy stworzenie szablonów pakietów WWW (więcej informacji tutaj).

W WHM klikamy w odnośnik Create a New Account znajdujący się w kategorii Account Functions i wpisujemy poniższe wartości:
  • Domain: subdomena.konto.pl (gdzie konto.pl to domena główna resellera)
  • UserName: nazwa_konta_usera
  • Password: haslo_klienta
Następnie wybieramy z listy Package odpowiednią paczkę i opcjonalnie wpisujemy adres e-mail Klienta do kolumny Contact Email. Następnie klikamy w przycisk Create dostępny u góry, po prawej stronie. Konto zostało właśnie utworzone.
wróć do spisu pytań