055 6129325

Zobacz inne numery telefonów

FAQ

Konto WWW >   Jak przydzielana jest przestrzeń na dowolnym koncie?
Przestrzeń dyskowa dostępna na danym koncie jest przydzielana dynamicznie, co oznacza, że nie ma ograniczeń co do łącznej wielkości kont E-mail, WWW, MySQL pod warunkiem, że ich zsumowanie nie przekroczy sumy wykupionej przestrzeni dyskowej.
wróć do spisu pytań